Антонівський ліцей

ГоловнаАдміністраціяДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Авторизуватися

Річний план роботи Антонівського ліцею 2022-2023 н.р.

Річний план роботи ліцею як частина стратегії розвитку


Після розробленнястратегії розвитку ліцею перед директором постає важливе завдання –втілити її у життя. Заклад реалізує стратегію через систему планування, в основою якої річний план роботи школи. Річний план дає змогу директорові ефективно організувати поточну діяльність закладу.

Річний план маєбути для закладу робочим функціональним документом, у якому спланованоконкретні кроки для підвищення якості освітньої діяльності школи.

З чого розпочати роботу над річним планом

Кожензаклад самостійно обирає спосіб створення річного плану. Та оскільки річний план єкомплексним документом, а його реалізація торкається всіх учасників освітньогопроцесу, до його розроблення варто долучити вчителів, учнів та їхніх батьків.

Робоча група спершу має проаналізувати виконання попередньогорічного плану. Визначивши, що із запланованого вдалося виконати, а що ні, та які незаплановані завданняз’являлися, робоча група зможе ліпше спланувати наступний рік. При річному плануванні важливо враховуватирезультати самооцінювання закладу,щоб вдосконалити окремі напрями роботи школи.

Важливо під часаналізу минулорічного плану визначити, що завадило його виконати 100%.Наприклад, відсутність фахівців, які можуть виконати ті чи ті завдання, брак часу чинекоректне формулювання самих завдань, відсутність фінансування, на яке закладрозраховував. Такий аналіз дозволить робочій групі зрозуміти причининевиконання тих чи інших частин плану, а також запобігти цьому у майбутньому,передбачивши способи корекції.

Визначення цілей

Важливоючастиною річного плану закладу є визначення цілей на навчальний рік таузгодження їх зістратегічними цілями школи. Наприклад, якщо відповідні операційні цілі окреслено у стратегіїрозвитку на поточний навчальний рік, ці завдання можна дублювати у річному плані. Нагадаємо, операційні цілівизначають, як заклад будедосягати напрямів стратегічного розвитку та які кроки необхідно для цьогозробити. Детальніше цілепокладання ми розглядали в матеріалі Як розробити стратегію розвитку школи: план длядиректора”.

Структурарічного плану

Кожен заклад має право на власнийрозсуд визначати структуру річного плану. Втім існують усталені практики, наякі заклад може орієнтуватися.

Наприклад,структура річного плану може відтворювати структуру стратегії розвитку закладу. Такий підхідспростить підготовку плану та одночасно допоможе деталізувати поставлені устратегії цілі та визначені завдання. Це і спрощує його підготовку, і відразупрацює на деталізацію поставлених цілей та виконання завдань, які потрібні длядосягнення очікуваного результату у перспективі розвитку закладу.

Другим варіантом структури плануможуть бути напрями внутрішньої системи забезпечення якості освітньоїдіяльності та якості освіти. У такому випадку в річному плані будуть враховані усіаспекти освітньої діяльності, представлені в етапах самооцінювання, якешкола маєпроводити щороку.

Наприклад, структура річного плануможе мати такі блоки:

    освітнє середовище закладу освіти;

    система оцінювання здобувачівосвіти;

    педагогічна діяльність працівниківзакладу освіти;

    управлінські процеси закладуосвіти.

Третім варіантом структури може бути власний підхід достворення річного плану.

Важливо, щоб у будь-якому з варіантів структури річного плану документ містив:

·        строки виконання;

·        інформацію про відповідальних зареалізацію кожного завдання;

·        форму узагальнення за результатамивиконання (наказ, графік, розклад, аналітична записка, навчальний план тощо);

·        відмітки про виконання.

Затвердження та комунікація річного плану

Схвалює річний план на своємузасіданні педагогічна рада.

Важливо пам’ятати, що післязатвердження річний план має стати корисним і практичним робочим документом, ане залишитись черговою формальною частиною документообігу. Тому робота не має завершуватись на етапі затвердженнярічного плану.Необхідно його оприлюднити і пояснити всім учасникам освітнього процесу цілі та завдання, що мають бути виконані протягом року, здійснюватиїх моніторинг, перегляд, доопрацювання.

Детальне річне планування роботизакладу та втілення цього плану в життя це рух до досягнення поставлених устратегії розвитку школи цілей та, як наслідок, до покращення якостіосвітньої діяльності закладу.

Стаття

З користю для себе

Стаття

Відгуки і пропозиції

Маєте будь-які запитання? Без коливань зв'яжіться з нами, і ми відповімо Вам якнайшвидше. Ми дуже цінуємо будь-який відгук від Вас, адже він допоможе нам зробити наш сайт ще краще.

Зворотній звязок