Антонівський ліцей

ГоловнаАдміністраціяДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Авторизуватися

Звіт директора за 2022-2023 н.р.

Звіт директора за 2021-2022 н.р.

Протокол № 8

Звітування директора

 Антонівської загальноосвітньоїшколи І-ІІІ ступенів Володимирецької районної ради Рівненської області

 Совгуть Тамари Сергіївни передгромадськістю

25 вересня  2020 року

Голова зборів – Чабан Л.В.

Секретар – МіщеняО.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.Звіт директора Антонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів заперіод роботи 22.01.2020-25.09.2020 н.р. перед трудовим колективом тагромадськістю.

Доповідає директор Совгуть Т.С.

2. Обраннялічильної комісії зборів.

Голова зборів Чабан Л.В.

3. Про відкрите  голосування щодо оцінки роботи директора заперіод роботи 22.01.2020-25.09.2020 н.р. 

Голова лічильної комісії

СЛУХАЛИ:

      Звітдиректора  Антонівської ЗОШ І-ІІІступенів за період роботи 22.01.2020-25.09.2020 н.р.  перед трудовим колективом та громадськістю.

Тамара Сергіївна відзначила, що робота директора і колективу нероздільні і в чомусь директорнаправляє колектив, а ще частіше саме колектив змушує директора робити ті чиінші дії. Тому доповідаючи про свою роботу директор весь час опиралась нароботу колективу.

     Педагогічнийколектив школи в поточному навчальному році проводив послідовну іцілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчимита нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформоюосвіти: Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,концептуальними засадами Нової української школи, новим Державним стандартомпочаткової освіти, власною Програмою розвитку навчального закладу, перспективнимта річним планом роботи школи, забезпечувала оновлення змісту, форм і методівнавчання, вдосконалення освітнього  процесу та його результативність.

     Працівникишколи - це команда, яка  злагоджено працює для досягнення успіху.

     Керівникпедагогічної команди школи - директор - забезпечує кооперацію зусиль учителівта батьків і відповідає за результати колективної роботи всієї команди.Головним завданням директора є захист прав і інтересів дітей. Головною метоюроботи педагогічної родини є досягнення такого рівня розвитку і навченостідитини, який відповідатиме її індивідуальним можливостям.

Основна мета її діяльності, як керівника з 22.01.2020-25.09.2020н.р.   :

  • Створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття  початкової, середньої та базової   загальної середньої освіти в умовах навчально-виховного процесу;
  • Вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків та учнів;
  • Забезпечення розвитку школи , підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

     Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький додемократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думкиколективу й інтересів справи,  хочеться створити такий мікроклімат, колиуспіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійністьпідтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівникамидотримується партнерського стилю керівництва.

     Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з нихобирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється.Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування.Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевогорезультату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад,похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується ізсправедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.    

  У зв'язку з цим Тамара Сергіївна надає колегамбільше самостійності, звісно  відповідної  їхній кваліфікації іхарактеру роботи, створює необхідні умови для самореалізації. У кожному зісвоїх підлеглих бачить, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людськихякостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагає нетільки від себе, а й від своїх заступників. Також, доповідач подякувала усьомуколективу за розуміння та підтримку в усіх починаннях, батькам – за активнуспівпрацю, матеріальну та моральну підтримку. Директор наголосила, що лишеспільною, злагодженою роботою можна досягнути продуктивної праці і хорошогорезультату.

ВИСТУПИЛИ:

1.       Чабан Л.В. –  заступник директора з НВР відмітила наполегливу роботудиректора з питань заходів щодо забезпечення школи кваліфікованимипедагогічними кадрами. Так школа 100% забезпечена кваліфікованими вчителями.Створені умови для проходження курсів підвищення кваліфікації та атестаціїпедагогічних працівників. Директор проявляє зацікавленість в тому, щоб вчителішколи брали активну участь в районних та обласних семінарах, тренінгах, он лайнконференціях що підвищує їх кваліфікаційний рівень та надає практичного досвіду.

2.       Мельник В.В.– вчитель зарубіжної літератури. Вона відмітила роботудиректора з питань зміцнення мікроклімату в колективі. Діяльність ТамариСергіївни спрямована на покращення матеріально-технічної бази закладу, постійнопроявляється турбота про кожного працівника. Такі якості характеру якпринциповість, виваженість, наполегливість дають можливість втілювати нові ідеїв освітній процес. Оцінила роботу директора школи задовільно.

3.       Кравець В.П. – соціальний педагог. Сказала, що директор у своїй роботідотримується вимог охорони дитинства, охорони праці та безпеки життєдіяльності,санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, займає активну життєву позицію.Велику увагу приділяє дітям пільгових категорій. Директор вимагає дотриманняправопорядку неповнолітніми та контролює проведення профілактичних заходів щодопопередження правопорушень з їх боку. Вважає задовільною оцінку роботидиректора школи з 22.01.2020-25.09.2020 н.р.  

4.       Манзик Л.В. – член батьківського комітету Антонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,який  відмітила значну роль директора у вихованні гуманних та добрихгромадян, високо освідченої особистості із позитивними рисами характеру черезрізноманітні конкурси, бесіди, виховні години, екскурсії. Співпрацює згромадськими організаціями, залучає батьківську громадськість навчальногозакладу до управління його діяльністю. Підтримала пропозицію – роботу директоравважати задовільною.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Чабан Л.В. , яка запропонуваладля   ухвалення рішення нинішніх зборів обрати лічильну комісію укількості 4 осіб. Запропонувала обрати  Кравець В.П., Москалик В.В., Іванчук Л.І. представниківпедколективу,  Манзик Л.В., представникабатьківського комітету.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у кількості 4 осіб.

2. Обрати лічильну комісію у такому складі : КравецьВ.П., Москалик В.В., Іванчук Л.І., Манзик Л.В.

  1.   Відбулося відкрите голосуваннястосовно результатів  управлінської діяльності директора Совгуть ТамариСергіївни за період роботи 22.01.2020-25.09.2020 н.р.  

СЛУХАЛИ:

 Голову лічильної комісії Кравець В.П.  прорезультати таємного голосування.

УХВАЛИЛИ: 1. Прийняти постанову зборів.

ПОСТАНОВА

Звітування директора Антонівськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Володимирецької районної радиРівненської області

 перед громадськістю

 Совгуть Т.С.

від 25 вересня 2020 року

1.       Заслухавши та обговоривши звіт директора Антонівської загальноосвітньоїшколи І-ІІІ ступенів Совгуть Т.С. про роботу за 22.01.2020-25.09.2020 н.р. постворенню умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти

ЗБОРИ ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1.       Роботу директора  Антонівськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Совгуть Т.С. за 22.01.2020-25.09.2020н.р визнати – ЗАДОВІЛЬНОЮ.

Присутніх : 58 осіб.

Задовільно - 58 осіб, не задовільно – 0, утримались– 0.

2.       Продовжити роботу директора Антонівської загальноосвітньої школи     І-ІІІ ступенів Совгуть Т.С. за22.01.2020-25.09.2020 н.р  по реалізаціїосвітньої програми закладу згідно нормативно законодавчої бази Міністерстваосвіти і науки України.

3.       Продовжити реалізацію потреб учнів та їх батьків через мережу участі уолімпіадах, конкурсах, турнірах та змаганнях для розширення учнівськогокругозору та пізнавальних інтересів.

  

Голова зборів       Л.В. Чабан

Секретар           О.В.Міщеня


                                                               Детальніше -->   Презентація 

Стаття

З користю для себе

Стаття

Відгуки і пропозиції

Маєте будь-які запитання? Без коливань зв'яжіться з нами, і ми відповімо Вам якнайшвидше. Ми дуже цінуємо будь-який відгук від Вас, адже він допоможе нам зробити наш сайт ще краще.

Зворотній звязок