Офіційний сайт Антонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Контакти: antonivka@email.ua тел. (03634)61242
ГоловнаАдміністраціяКонтакти

Авторизуватися

 ПРОТОКОЛ № 1

проведення зборів

Ради школи, батьків та громадськості Антонівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

від 08 вересня 2019р.

 ПРИСУТНІ:

Педагогічні працівники, представники батьківських комітетів класів, члени Ради школи, члени Піклувальної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Звіт в.о .директора Антонівської школи І-ІІІ ступенів Кухоцького Василя Петровича

СЛУХАЛИ: директора школи Кухоцького Василя Петровича

 

У 2018-2019 н.р. діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на розвиток творчого потенціал у особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Відповідно до навчального плану роботи школи за рахунок варіативної складової навчального плану було організовано факультативні заняття з математики, фізика, російська мова, історії,  курси за вибором: «художня література в контексті світової культури» та  роботи 6 гуртків: «Юні лісівники - дендрологи», «Хореографія»,«Фольклор та етнографія народу», «драматичний», «Образотворче мистецтво»,«Народна творчість» до участі в яких залучено обдарованих учнів, учень який стоїть на внутрішньошкільному обліку школи та учні пільгових категорій.Призерами районної олімпіади з базових дисциплін стали 9 учнів. Одинадцятикласники успішно здали ЗНО.

Учні школи впродовж 2018-2019 н.р. брали  участь в  конкурсах позакласної роботи районного та обласного рівнів з народної творчості – переможці обласного рівня за ІІ місце Кот Марія – 4-А та Мельник Софія 7-Б клас ( керівник Мельник О.Ю.)

Практичним психологом Ярмошик Г.М . та соціальним педагогом Кравець В.П. проводились корекційно-розвивальні заняття, лекторії,тренінги, діагностики, анкетування з учнями «групи ризику», налагоджена співпраця з батьками..

      Адміністрація школи разом із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази закладу, підтриманням її в робочому стані. Впродовж 2018-2019 н.р. було придбано:

1.      За бюджетні кошти придбані:

      – швидкісний інтернет 3300 грн.

      – медикаменти та мед. інвентар 3000 грн.

 – зроблений поточний ремонт класних кімнат та коридорів школи 14940 грн.

 Покращена матеріальна база школи.

За бюджетні кошти через «Прозоро» придбано:

- оргтехніку для перших класів на суму 27103 грн.,

- меблі: парти (столи), стільці 41 шт. на суму 39198 грн.,

- комп’ютери 6 + 1 шт. для комп’ютерного класу на суму 67850 грн.,

- ігровий майданчик на суму 110870 грн.,

- замовленно дидактичних матеріалів для першокласників на суму 24187 грн..

Для покращення роботи котельні придбано через «Прозоро» димосос 16000 грн., бензогенератор.

        -Замовлено на торги  «Прозоро» оргтехніки на суму 102520 грн.

4. Замінено 20м. водопровідні труби в підвальному приміщенні школи.

         5. Проведений ремонт спортивного майданчика.

         6.Проведений ремонт приміщення їдальні та двох внутрішніх вбиралень для молодших класів.

 

Виходячи з вищесказаного,  відповідно до нормативних документів МОН України, враховуючи план роботи на 2019–2020 н.р. і перспективний план роботи школи на наступний навчальний рік,  окреслено найважливіші завдання 2019-2020 н.р.:

1.        Приведення матеріально-технічного стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти.

2.       Створення позитивного іміджу школи та морально-здорового клімату в педколективі, атмосфери довіри, взаємоповаги, відсутності напруженості.

3.       Підвищення рівня зацікавленості професійного зростання.

4.       Стимулювання творчості працівників, прояву ініціативи.

5.   Створення толерантного освітнього середовища в навчальному закладі.

6.       Підвищення зацікавленості учнів загальношкільними справами.

7.       Розвиток навчально-матеріальної бази:

-           поповнити матеріальну базу предметних кабінетів;

забезпечити методичний кабінет навчально-методичною літературою періодикою, ТЗН за позабюджетні кошти Створення умов для забезпечення охорони здоров’я учнів, їхнього повноцінного фізичного розвитку й формування здорового способу життя .

УХВАЛИЛИ:

1 .Взяти до уваги звіт в. о. директора школи Кухоцького В. П..

за 2018-2019 н.р.; забезпечити інформування батьківської громадськості на батьківських зборах та на сайті школи..

2.За результатами голосування роботу школи визнано на належному рівні

Голова засідання Чабан Л. В.

Секретар засідання Москалк В. В.

 


 Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді впродовж 2017-2018 н.р. Керуємося Положенням про порядок звітування директорів, керівників дошкільних,загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим Наказом МОН України № 178 23.03.2005р. Як директор школи у своїй діяльності я керувався Статутом школи,Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1991 р., земельна ділянка має площу 1,5320га

У 2017-2018 н.р. в школі працювали  педагогічні працівники з такими кваліфікаційними категоріями:

 «спеціаліст» –7

«спеціаліст ІІкатегорії» – 12
        «спеціаліст І категорії» – 11

«спеціаліст вищої категорії» - 7
        звання «старший вчитель» - 3

Середнє тижневенавантаження педагогічних працівників як і в попередньому році становить 18 годин.
У школі діє система методичної роботи заяку відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи  Л.В. Чабан).

В 2017-2018 н.р. педколектив продовжив роботу надпроблемою «Формування здоров’язберігаючихкомпетенцій учнів у навчально-виховному процесі з використанням інноваційнихформ і методів».

       Упродовж року назасіданнях методичної ради обговорювалися питання згідно плану. Члениметодичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад,загальношкільних семінарів, інших методичних заходів. Методичний кабінетзабезпечував науково-методичне інформування. Педагогів під час проведеннярізноманітних загальношкільних методичних заходів, які були спрямовані наудосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконаленняметодики проведення уроку. Так на базі методичного кабінету проходили засідання 6 методичних об’єднаньвчителів-предметників. Особливоефективно та результативно розглядалися питання подальшого обговорення тавпровадження Державного стандарту базової і загальної середньої освіти,здійснено глибокий аналіз нових навчальних програм, підручників, опрацьованоРекомендації МОН молоді та спорту України; проаналізовано результативність виступуучнів у ІІ  етапі  Всеукраїнської учнівської олімпіади з базовихдисциплін; обговорювались питання підготовки та узагальнення матеріалів нарайонну  та обласну виставки .

Булоорганізовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету,проведено оперативні наради, на яких обговорювалися як організаційні питання(підготовка до  проведення олімпіад,предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, ЗНО, затвердження завдань длядержавної підсумкової атестації, ), так і науково-методичні питання.

Одниміз напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими тамалодосвідченими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомогимолодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвитоквмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічноїнауки, творчої активності молодих спеціалістів. У 2017-2018 навчальному році ушколі працювало 3 молодих спеціалісти. Усі вони працювали під наставництвом досвідчених педагогів за чіткорозробленим планом .

Також суттєву допомогу в методичній підтримці молодіпедагоги отримували в «Школі молодого вчителя».

Адміністрація школи згідно з графіком відвідувалауроки, виховні години  та позакласнізаходи спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів доуроків. У лютому 2018 р. молодими педагогамибули проведені відкриті уроки в рамках декади молодого спеціаліста. Під часаналізу уроку молодим спеціалістам були надані рекомендації щодо підвищенняметодичних та фахових  рівнів. Учасники «школи молодого вчителя» брали активну участьв методичних об’єднаннях (МО) освітнього округу, району.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснюваласьу 2017-2018 н.р. згідно зперспективним планом.

Атестація педагогів школи  здійснювалась у 2017-2018 н.р. згідно зперспективним планом звітному році було про атестовано 6 педагогічнихпрацівників: Бульботко О.В., Томашевська В.П., Ващишина Т.Ю., ГороднаГ.К.,МельникН.В., ЛяшикН.В.  

У ході атестації було проведено вивчення досвідуроботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування. Вчителі провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні члениатестаційної комісії школи.

Особлива увага приділялась вивченню й поширенню передового педагогічногодосвіду учителя української мови Оленчук Людмили Петрівної. Впродовж року узагальнено й запропоновано для подальшого поширення досвідучителя математики Григоренко Ганни Денисівної.

У 2017-2018 н.р. діяльністьпедагогічного колективу школи була спрямована на розвиток творчого потенціалуособистості, створення сприятливих умов для навчання і вихованняінтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Відповідно до навчального плануроботи школи за рахунок варіативної складової навчального плану булоорганізовано факультативні заняття з математики, фізика, російська мова, історії,  курси за вибором: «художнялітература в контексті світової культури» та  роботи 6 гуртків: «Юні лісівники - дендрологи», «Хореографія»,«Фольклор та етнографія народу», «Вокальний», «Образотворче мистецтво»,«Народна творчість» до участі в яких залучено обдарованих учнів, учень який стоїть на внутрішньшкільному облікушколи та учні пільгових категорій.

     Учні школиу 2017-2018 н. р.  брали участь уВсеукраїнській районній олімпіаді з базових дисциплін,  16 учнів школи, зайняли призовімісця.  Учениця 9 класу  Мельник Оксана стала призеркою ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади.

У проведенні Всеукраїнських інтерактивних конкурсів збазових дисциплін були координатори: Григоренко Г.Д«Кенгуру» – 64 учнів, МельникН.В. «Соняшник» – 59 учнів, Москалик В.В. – «Бобер» - 20 учнів, Бульботко О.В. -  «Геліантус» та ін.

У проведені конкурсів педагоги не тільки організуваливідкриття, забезпечили ділову атмосферу при виконанні завдань, а й організувалиурочисте вручення сертифікатів та призів.

Учні школи впродовж 2017-2018 н.р. брали  участь в  конкурсах позакласної роботи районного таобласного рівнів з народної творчості – переможці обласного рівня за ІІ місцеКот Марія – 4-А та Мельник Софія 7-Б клас ( керівник Мельник О.Ю.)

Ефективно працювала психологічна служба: практичногопсихолога Ярмошик Г.М. та соціальним педагогом Кравець В.П..  Були проведені заняття з педагогічнимипрацівниками, на яких обговорювалися питання: «Психологічні аспекти формуванняуспішної особистості» (жовтень); «Попередження конфліктів в учнівськомусередовищі» (грудень); «Психолого-педагогічний супровід здібних та обдарованихдітей» (лютий); «Особливості навчання та виховання гіперактивних дітей»(квітень). «Учні групи ризику» (жовтень-квітень); «Профілактика правопорушень»(протягом року).

Детальніше -->  Звіт директора 

Стаття

Відгуки і пропозиції

Маєте будь-які запитання? Без коливань зв'яжіться з нами, і ми відповімо Вам якнайшвидше. Ми дуже цінуємо будь-який відгук від Вас, адже він допоможе нам зробити наш сайт ще краще.

Зворотній звязок