Антонівський ліцей

ГоловнаАдміністраціяДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Авторизуватися

Стратегія діяльності та розвитку Антонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Детальніше --> Стратегія розвитку школи

 

Паспорт школи:

Повна назва закладу: Антонівськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Володимирецької районної ради Рівненськоїобласті.

Місце знаходження: 34380Рівненська область Володимирецький район село Антонівка вулиця Шкільна 2

Соціальний запит школи: Програмазорієнтована на підвищення якості освіти, оптимізацію механізму керуванняшколою, формування конкурентоспроможного випускника школи

Мета програми: Створенняосвітнього середовища, що дозволить забезпечити розвиток та виховання учня,здатного впливати на  свою особистісну  освітню траєкторію

Задачі програми:

1.       Створити ефективну, постійно діючу системубезперервної освіти педагогів.

2.       Продовжити роботу щодо створення умов дляформування індивідуальних освітніх маршрутів учнів в умовах допрофільної тапрофільної освіти та в системі роботи з обдарованими учнями.

3.       Створитиумови для надання освітніх послуг особам з особливимиосвітніми потребами (інклюзивне, індивідуальне навчання).

4.       Створити сучасне освітнє середовище. Запровадити  систему  STEM - навчання.

5.       Розробити системуактивного включення сім’ї в процес самовизначення, самореалізації учнів.

6.       Створити медіа простірдля  учасників освітнього процесу.

Термін для реалізації програми: 2020-2025навчальні роки

Очікувані результати:

ü Підвищення якості освіти, розширення сфери додаткової освіти.

ü Зростання творчої активності педагогів, поширення інноваційнихпедагогічних технологій на весь колектив.

ü  Здійсненняпроектної та дослідницької діяльності, засвоєння науково-технічних знань,розвиток навичок критичного мислення через використання системи STEM -навчання.

ü Підвищення якості знань учнів.

ü  Створеннямедіа контенту  необхідного дляілюстрування навчального матеріалу, що зробить навчання цікавим, а ґаджетистануть помічниками в  навчанні.

ü  Створення передумовидля розуміння інклюзії  як цінностідемократичного   суспільства.

ü Підвищення престижу і підвищення рівня взаємодії школи з навколишнім соціумом.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА І ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА ПРОГРАМИ

Ø Конвенція ООН проправа дитини.

Ø КонституціяУкраїни.

Ø ЗаконУкраїни «Про освіту».

Ø ЗаконУкраїни «Про загальну середню освіту».

Ø  КОНЦЕПЦІЯ  реалізації державної політики в сфері реформуваннязагальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року

Ø  Закону України «Про сприяння становлення тарозвитку молоді в Україні».

Ø  Національна доктрина розвитку освітиУкраїни.

Ø  Національна концепція громадськоговиховання.

Ø  Національна стратегія розвитку освіти вУкраїні на період до 2021 року.

Ø  Положення про середній загальний освітнійнавчальний заклад.

Ø  Державний стандарт початкової загальноїосвіти.

Ø  Державний стандарт базової і повної освіти.

Ø  Програма  національно-патріотичноговиховання дітей та учнівської молоді.

Ø  Наказ МОН від13.04.2018 № 366 “Про реалізацію інноваційного освітнього проекту Всеукраїнськогорівня за темою “Я -дослідник” на 2018 -2021 роки”

Ø  Статут закладу

Ø  Положення про академічну доброчесність

Стаття

З користю для себе

Стаття

Відгуки і пропозиції

Маєте будь-які запитання? Без коливань зв'яжіться з нами, і ми відповімо Вам якнайшвидше. Ми дуже цінуємо будь-який відгук від Вас, адже він допоможе нам зробити наш сайт ще краще.

Зворотній звязок